Ši svetainė nėra skirta Britanijos auditorijai. Jei lankotės šioje svetainėje iš Jungtinės Karalystės, prašome nedelsiant palikti šią svetainę.

Coinsdrom Crypto Exchange Terms and Conditions

Sąlygos ir nuostatos

Paskutinį kartą atnaujinta 2023 m. liepos 28 d.

Turinys:

i. Santrauka

1. Įvadas.

1.1 Šios naudojimo sąlygos ir visos čia aiškiai įtrauktos sąlygos (toliau – „Sąlygos“) taikomos jūsų prieigai prie Coinsdrom.com teikiamų svetainių ir mobiliųjų programėlių bei jų naudojimuisi. Coinsdrom.com priklauso ir ją valdo UAB Clearcrest Inc., reg. numeris 306094970, įgaliotas teikti virtualios valiutos paslaugą, buveinės ir veiklos adresas yra Vilnius, Naugarduko g. 3-401, Lietuva.

1.2. Paspausdami mygtuką „sukurti paskyrą“ arba naudodami Paslaugą, sutinkate laikytis šių naudojimo Sąlygų ir visų sąlygų, įtrauktų informaciniais tikslais.

2. Tinkamumas.

2.1. Kad galėtumėte naudotis Coinsdrom, turite atitikti tinkamumo kriterijus. Jūs turite būti suaugęs. Iš kai kurių vietovių nepasiekiama.

2.2. Naudodamiesi mūsų Paslauga negalite užsiimti neteisėta veikla.

3. Paslauga.

3.1. Coinsdrom palengvina keitimo paslaugas (pirkti/parduoti), apimančias platų Fiat valiutų (įskaitant EUR) ir kriptovaliutų (tokių kaip BTC arba ETH) spektrą. Svarbu pažymėti, kad vartotojai, kurių gyvenamoji šalis yra Kanada ir (arba) pilietybės šalis, gali keisti tik BTC ir ETH; kitos monetos neprieinamos.

3.2. Coinsdrom gali laikinai arba visam laikui sustabdyti jūsų paskyrą, jei neturite teisės naudotis Paslauga arba pažeidžiate šias naudojimo Sąlygas.

4. Rizikos.

4.1. Užsiimti bet kokia keitimo operacija kriptovaliutų rinkoje gali būti rizikinga ir galimai patirti didelių nuostolių.

4.2. Todėl turėtumėte atidžiai apsvarstyti, ar naudotis Paslauga jums tinka, atsižvelgiant į jūsų finansinius resursus ir kitas aplinkybes.

4.3. Kriptovaliutos iš prigimties yra nenuspėjamos ir nestabilios, tokios išliks ir artimiausioje ateityje, ir sukelia įgimtą riziką dėl įsilaužimų, perdavimo klaidų ir vyriausybės sankcijų, kurių Coinsdrom nekontroliuoja.

4.4. Neįkeiskite lėšų, kurių negalite sau leisti prarasti.

4.5. Coinsdrom nėra prekybos svetainė. Coinsdrom neskatina, nepalaiko ir nerekomenduoja jokios prekybos platformos. Coinsdrom neatsako už jokius nuostolius ar žalą, įskaitant lėšų ar pelno praradimą.

4.6. Nesinaudokite Paslauga, jei nesuprantate šios rizikos.

ii. Pagrindiniai apibrėžimai

1. Sąlygos, rašomos iš didžiosios raidės, šiose sąlygose neapibrėžtos kitaip, turės tokią reikšmę:

1.1. „Kriptovaliuta“ reiškia BTC, ETH ir bet kokį skaitmeninį turtą, kurį galima įsigyti, parduoti per Paslaugą.

1.2. „Keitimo mokesčiai“ reiškia mokesčius, taikomus už Paslaugą pagal taikomus įkainius ir skaičiavimo metodus, nurodytus Mokesčių tvarkaraštyje.

1.3. „Išorinė sąskaita“ reiškia bet kokią finansinę sąskaitą, kurios tikrasis savininkas jūs esate, kurią tvarko finansų įstaigos trečiosios šalies mokėjimo tarnyba.

1.4. „Nenugalimos jėgos įvykis“ reiškia įvykį, kurio Coinsdrom pagrįstai nekontroliuoja, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, blokų grandinės tinklo gedimą, programinės įrangos gedimą, ryšių ar maitinimo gedimą, vyriausybės veiksmus, darbinį ginčą, nelaimingą atsitikimą, riaušes, sukilimą, karą, gaisrą, Dievo veiksmą, pavyzdžiui, nepaprastos oro sąlygos, žemės drebėjimas, potvynis ar bet kokia kita priežastis, kurios Coinsdrom nekontroliuoja.

1.5. „Lėšos“ reiškia skaitmeninį turtą, Fiat valiutą arba kažkas, kas gali būti naudojama kaip oficiali mokėjimo priemonė

1.6. „Rinkos valiutos kursas“ reiškia rinkoje vyraujantį valiuto keitimo kursą, kurį nustato mūsų likvidumo teikėjai.

1.7. „Faktinis valiutos keitimo kursas“ reiškia valiutos keitimo kursą, kuriuo buvo įvykdytas valiutos keitimo pavedimas.

1.8. „Piniginė“ reiškia bet kokį kriptovaliutos adresą arba paskyrą, kuri priklauso tik jums, kurią valdote tik jūs ir kuri veikia už Paslaugos ribų.

1.9. „Paslauga“ reiškia Fiat valiutos keitimą į kriptovaliutą ir kriptovaliutos keitimą į Fiat valiutą.

1.10. „Jungtinės Valstijos“ reiškia Jungtines Amerikos Valstijas, Kolumbijos apygardą ir Jungtinių Valstijų salą.

1.11. „JAV juridinis asmuo“ reiškia:

a) Jungtinių Valstijų pilietį, gyventoją arba saugomą asmenį pagal 8 USC § 1324b(a)(3)

b) korporaciją arba bendriją, įsteigtą pagal Jungtinių Valstijų įstatymus.

(c) Jungtinių Valstijų finansų įstaigą ir jos filialus, biurus ar agentus, įregistruotus, organizuoti arba įsikūrę Jungtinėse Valstijose.

d) JAV piliečio arba gyventojo turtas.

e) Patikos fondas, kurį kontroliuoja JAV pilietis, gyventojas, saugomas asmuo, įmonė ar finansų institucija.

f) paragrafe aprašyto juridinio asmens darbuotojo pensijų planas

b) aukščiau, nebent planas yra skirtas darbuotojui iš užsienio.

(g) juridinis asmuo, organizuotas arba įsteigtas už Jungtinių Valstijų ribų, kur JAV juridinis asmuo:

1. Turi 50% ar daugiau akcijų pagal balsus arba įmonės vertę.

2. Turi daugumą vietų arba narysčių įmonės direktorių valdyboje.

3. Vadovauja, įgalioja ar kitaip kontroliuoja subjekto veiksmus, sprendimus ar operacijas.

iii. Tinkamumas

1. Coinsdrom negali padaryti Paslaugos prieinamos visose rinkose ir jurisdikcijose.

2. Jei esate JAV juridinis asmuo (žr. „Pagrindiniai apibrėžimai“), neturite teisės naudotis jokia paslauga.

3. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad jūs:

a) esate legalaus amžiaus sudaryti privalomą sutartį. Jūs esate 18 metų arba vyresnis (ir bent jūsų jurisdikcijoje nustatyto amžiaus);

(b) turite visas galias ir įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir tai darydami nepažeisite jokios kitos sutarties, kurios šalis esate;

(c) nesinaudosite mūsų Paslauga, jei jūsų šalyje taikomi įstatymai draudžia tai daryti pagal šias sąlygas;

d) nesate įsikūrę jokioje šalyje, kuriai Jungtinės Valstijos yra įvedusios prekių ar paslaugų embargą, arba nesate jos pilietis ar rezidentas;

(e) anksčiau nebuvote suspenduotas arba pašalintas nuo mūsų Paslaugos naudojimo;

4. Jei registruojatės naudotis Paslauga juridinio asmens vardu, tai patvirtinate ir garantuojate, kad:

a) toks juridinis asmuo yra tinkamai organizuotas ir galioja pagal jo organizacijos jurisdikcijos galiojančius įstatymus;

b) esate tokio juridinio asmens tinkamai įgaliotas veikti jo vardu.

5. Coinsdrom gali sureguliuoti jūsų prieigą arba nuolatinę prieigą prie Paslaugos, nustatydamas tinkamumo reikalavimus.

6. Coinsdrom gali reikalauti įrodyti, kad ir toliau atitinkate tinkamumo reikalavimus.

iv. Bendrieji įsipareigojimai ir apribojimai

1. Įvadas.

1.1. Šios naudojimo sąlygos taikomos Coinsdrom interneto svetainės vartotojams.

1.2. Naudodamiesi bet kuria iš toliau apibrėžtų paslaugų („Paslauga“), jūs patvirtinate, kad perskaitėte, supratote ir sutinkate su šiomis naudojimo sąlygomis, kurios kartas nuo karto yra atnaujinamos ir keičiamos. Jei nesutinkate laikytis šių naudojimo sąlygų, negalite pasiekti ar naudotis jokiomis paslaugomis.

1.3. Paslauga gali naudotis tik tam teisę turintys asmenys. Bet kuris asmuo, neturintis teisės patekti į svetainę, pažeis šias naudojimo sąlygas.

1.4. Šios Naudojimo sąlygos ir įstatai sudaro visą susitarimą ir supratimą dėl visų paslaugų naudojimo.

2. Coinsdrom paskyra.

2.1. Vienas Paslaugos vartotojas gali turėti tik vieną Coinsdrom paskyrą.

2.2. Kurdami Coinsdrom paskyrą, jūs sutinkate:

a) pateikti tikslią, atnaujintą ir teisingą informaciją;

(b) sukurti tvirtą slaptažodį, kurio nenaudojate kitoms internetinėms paslaugoms;

(c) išsaugoti savo paskyros saugumą nesidalinant slaptažodžiu su trečiosiomis šalimis.

(d) nedelsiant pranešti Coinsdrom, jei paskyroje aptiksite įtartinos veiklos.

(e) prisiimti atsakomybę už visą veiklą, vykdomą jūsų paskyroje.

3. Lėšų pervedimas į Coinsdrom paskyrą.

3.1. Galite pervesti lėšas iš išorinės sąskaitos, kurios tikrasis savininkas esate. Tai apima, bet neapsiribojan, mokėjimo paslaugų paskyromis, finansų įstaigos indėlių sąskaitas arba skaitmeninio turto sąskaitas.

3.2. Išorinė sąskaita gali būti naudojama lėšoms įnešti į jūsų Coinsdrom paskyrą arba išimti lėšas iš Coinsdrom paskyros.

3.3. Išorinė sąskaita turi atitikti visus reglamentuojamus AML/KYC reikalavimus.

3.4. Lėšas galite įnešti su bankine kortele. Lėšų įnešimas į Coinsdrom paskyrą su bankine kortele patvirtina, kad perskaitėte, supratote ir sutikote su šiomis Naudojimo sąlygomis. Jūsų mokėjimai kortele gali būti atidėti arba atmesti.

3.5. Jūsų kredito kortelės įmonė arba trečiosios šalies duomenų tvarkytojas gali atmesti jūsų mokėjimą bankine kortele. Coinsdrom nebus atsakingi už jokius nuostolius, mokesčius susijusius su jūsų naudojama bankine kortele.

3.6. Naudojantis kortele taikomos papildomos sąlygos, nustatytos bankinės kortelės sutartyje, įskaitant papildomus mokesčius.

3.7. Mokėjimo grąžinimo atveju, jūs būsite atsakingi už visas su tuo susijusias išlaidas ir mokesčius. Jūs įgaliojate Coinsdrom be įspėjimo tiesiogiai iš jūsų lėšų išskaičiuoti išlaidas ir mokesčius, susijusius su mokėjimo grąžinimu.

3.8. Atlikdami kortelės operaciją Coindrom, atminkite, kad iš pradžių laikinai sulaikome lėšas (autorizacija), kol bus įvykdyti visi reikalavimai, pavyzdžiui, KYC / AML. Tik sėkmingai įvykdę šiuos reikalavimus mes užfiksuosime operaciją. Jei užfiksuoti nepavyks, užsakymas bus atšauktas.

4. Komunikacijos.

4.1. Jūs sutinkate gauti elektroniniu būdu visus pranešimus, sutartis, dokumentus, kvitus, pranešimus, mokesčių formas ir informaciją, kurią Coinsdrom teikia, susijusią su paslauga ir jūsų Coinsdrom paskyra.

4.2. Jūs sutinkate, kad Coinsdrom galėtų teikti jums šiuos pranešimus, paskelbdami interneto tinklalapiuose per Paslaugą, išsiųsdami juos el. laišku jūsų nurodytu el. pašto adresu ir siųsdami tekstinį pranešimą į mobiliojo telefono numerį. Gali būti taikomi operatoriaus pranešimų, duomenų ar kiti mokesčiai.

4.3. Norėdami pasiekti elektronines komunikacijas, turite naudoti kompiuterį su interneto ryšiu su atnaujinta žiniatinklio naršykle ir programine įranga, kad galėtumėte skaityti PDF failus.

4.4. Dabartinį el. pašto adresą, mobiliojo telefono numerį ir pašto adresą turite išsaugoti Coinsdrom pusėje. Jūs sutinkate, kad jei Coinsdrom siųs jums elektroninę komunikaciją. Vis dėlto, tarkime, kad to negavote, nes duomenys buvo neteisingi, pasenę arba užblokuoti jūsų paslaugų teikėjo arba dėl kitų priežasčių negalite gauti elektroninių pranešimų. Tokiu atveju bus laikoma, kad Coinsdrom pateikė jums pranešimą, nesvarbu, ar gavote pranešimą, ar ne.

4.5. Jei jūsų el. pašto adresas arba mobiliojo telefono numeris tampa negaliojantis ir jums išsiųsta elektroninė komunikacija grąžinama, Coinsdrom gali nuspręsti, kad jūsų paskyra yra neaktyvi.

4.6. Galite atšaukti savo sutikimą gauti elektronines komunikacijas nusiųsdamas atsisakymo pranešimą Coinsdrom palaikymo tarnybai. Coinsdrom gali sustabdyti arba nutraukti jūsų naudojimąsi Paslauga.

4.7. Jei atšaukę sutikimą gauti komunikacijas elektroniniu būdu norite gauti popierinę ankstesnės komunikacijos kopiją, galite paprašyti kopijos susisiekę su Coinsdrom palaikymo tarnyba. Coinsdrom taikys 0,30 EUR apdorojimo mokestį už puslapį ir pridės siuntimo išlaidas. Turite pateikti dabartinį fizinį pašto adresą.

5. Santykių prigimtis.

5.1. Santykiai tarp jūsų ir Coinsdrom yra nepriklausomi.

5.2. Nelaikoma, kad jokia čia pateikta informacija sukuria kitokią santykių formą. Coinsdrom neveikia kaip jūsų agentas, patarėjas, brokeris, prekybininkas, tarpininkas ar bet koks patikėtinis.

5.3. Visa jums suteikta komunikacija turi būti laikoma bet kokio pobūdžio patarimu atlikti ar susilaikyti nuo bet kokio veiksmo.

6. Mokesčiai.

6.1. Jūs esate pilnai atsakingi už tai, kad nustatytumėte, ar operacijoms, kurias atliekate naudodami Paslaugą, taikomi mokesčiai.

6.2. Jūs esate visapusiškai atsakingi už teisingo mokesčio pranešimą ir pervedimą atitinkamai mokesčių institucijai.

6.3. Coinsdrom negali būti atsakingi už nustatymą, ar jūsų operacijoms taikomi mokesčiai.

7. Sąžiningas naudojimas.

7.1. Naudodamiesi Paslauga sutinkate, kad nepažeisite jokių įstatymų, sutarčių, intelektinės nuosavybės ar kitų trečiųjų šalių teisių ir nepadarysite neteisėtų veiksmų, nusikaltimo ar delikto. Jūs esate pilnai atsakingas už savo elgesį naudojantis mūsų paslauga.

7.2. Neribodami pirmiau išdėstytų dalykų bendrumo, sutinkate, kad nenaudosite Paslaugos jokiu būdu, kuris galėtų trukdyti, sutrikdyti, neigiamai paveikti ar trukdyti kitiems vartotojams visapusiškai naudotis Paslauga arba kuris galėtų pakenkti, išjungti, perkrauti ar pakenkti Paslaugos veikimui.

7.3. Jūs sutinkate, kad nenaudosite Paslaugos norėdami sumokėti, remti ar kitaip užsiimti neteisėta lošimo veikla, pinigų plovimu, teroristinės veiklos finansavimu, sukčiavimu ar kita neteisėta veikla.

7.4. Jūs sutinkate, kad nenaudosite jokių robotų, vorų (spiders), ropotojus (crawler), informacijos rinkiklius (scraper) ar kitų automatizuotų priemonių arba sąsajų, kurių nepateikė Coinsdrom, kad pasiektumėte Paslaugą, arba išgautumėte duomenis.

7.5. Jūs sutinkate, kad nenaudosite ir nemėginsite naudoti kito vartotojo paskyros.

7.6. Jūs sutinkate, kad nemėginsite apeiti jokių turinio filtravimo metodų arba nebandysite pasiekti jokios paslaugos ar paslaugų srities, prie kurios neturite teisės prieiti.

7.7. Sutinkate, kad nekursite jokių trečiųjų šalių programų, kurios sąveikaus su paslauga.

7.8. Jūs sutinkate, kad nenaudosite Paslaugos melagingai, netiksliai ar klaidinančiai informacijai pateikti.

7.9. Jūs sutinkate, kad nenaudosite Paslaugos, kad paskatintumėte trečiąją šalį užsiimti bet kuria iš aukščiau išvardytų veiklų.

8. Neatsiimta nuosavybė.

8.1. Jei Coinsdrom dėl kokių nors priežasčių negali grąžinti jūsų Lėšų į jūsų Išorinę Sąskaitą po pagrįsto neveiklumo laikotarpio, Coinsdrom gali pranešti apie tokias lėšas ir pervesti tokias Lėšas pagal taikomus nepareikalautos nuosavybės įstatymus.

v. Keitimo sąlygos.

1. Paslaugos apibrėžimas.

1.1. Pateikdami užsakymą per Paslaugos sąsają, įgaliojate Coinsdrom atlikti operaciją neatidėliotinai ir apmokestinti visais taikomais mokesčiais.

2. Informacijos tikslumas.

2.1. Turite pateikti visą reikiamą informaciją pagal ekrane pateiktas instrukcijas.

2.2. Jūs pareiškiate ir garantuojate, kad bet kokia jūsų pateikta informacija yra tiksli ir išsami.

3. Apribojimai.

3.1. Coinsdrom bet kuriuo metu ir savo nuožiūra gali atsisakyti bet kokio pateikto operacijos nurodymo, apriboti operacijos sumą arba nustatyti bet kokias kitas sąlygas ar apribojimus jūsų naudojimuisi Paslauga.

4. Sandorio mokesčiai.

4.1. Naudodamiesi paslauga, jūs sutinkate sumokėti Coinsdrom mokesčius už mainus ir bet kokias operacijas, atliktas naudojantis Paslauga, kuriuos mes galime kartas nuo karto keisti.

4.2. Be Mokesčių, jūsų Išorinės Sąskaitos operatorius gali taikyti mokesčius, susijusius su jūsų Išorinės Sąskaitos naudojimu. Jokie Išorinės Sąskaitos operatoriaus nustatyti mokesčiai nebus atspindėti Coinsdrom pateiktoje operacijų informacijoje. Tik jūs esate atsakingas už bet kokių Išorinės Sąskaitos operatoriaus nustatytų mokesčių mokėjimą.

4.3. Naudodamiesi paslauga, jūs įgaliojate Coinsdrom arba paskirtą mokėjimų tvarkytoją imti arba išskaityti jūsų lėšas už visus taikomus mokesčius, susijusius su operacijomis, kurias atliekate naudodami paslaugą.

4.4. Už Paslaugą taikomi mokesčiai pagal taikomus įkainius ir skaičiavimo metodus, nurodytus Mokesčių sąraše. Jei bet kuriuo metu ir dėl kokios nors priežasties pagal šias Naudojimosi sąlygas atlikti keitimo mokesčiai viršija maksimalius įkainius, leidžiamus taikyti pagal galiojančius įstatymus, šalys susitaria, kad keitimo mokesčiai bus automatiškai sumažinti iki didžiausių leistinų įkainių, pagal galiojančius įstatymus.

4.5. Jums nesumokėjus jokių mokesčių, komisinių, mokesčių ar kitų išlaidų, susijusių su Coinsdrom, Coinsdrom gali bet kuriuo metu ir savo nuožiūra atsisakyti bet kokio pateikto operacijos pavedimo, apriboti operacijos sumą arba nustatyti bet kokią kitą sąlygą ar apribojimą, susijusį su jūsų Paslaugos naudojimu.

4.6. Jei daugiau nei 60 dienų nesumokėsite mokesčių ar kitų sumų, mokėtinų Coinsdrom pagal šias Naudojimo sąlygas, Coinsdrom taikys jums 1% mėnesines palūkanas ir (arba) didžiausią procentą, leidžiamą pagal galiojančius įstatymus, kad padengtų Coinsdrom prarastas pajamas ir su surinkimu susijusias išlaidas.

5. Valiutos kursas.

5.1. Coinsdrom komerciniu požiūriu pagrįstu pagrindu bandys įvykdyti sandorį pagal vyraujantį rinkos valiutos kursą arba jam artimą, kaip nustatė mūsų likvidumo teikėjai.

5.2. Jūs pripažįstate, kad tikrasis valiutos keitimo kursas gali skirtis nuo vyraujančių valiutų kursų.

5.3. Jūs pripažįstate, kad bet kokio skaitmeninio turto ar teisinio konkurso rinkos nepastovumo laikotarpiais tikrasis valiutos keitimo kursas gali skirtis nuo jūsų valiutos keitimo pavedimo vyraujančio rinkos valiutos kurso.

5.4. Coinsdrom dės komerciškai pagrįstas pastangas, kad keitimo pavedimai būtų įvykdyti kuo greičiau neatidėliotinu būdu ir ne vėliau kaip per dvi (2) dienas nuo tos dienos, kai pateikėte operacijos nurodymą.

6. Mokėjimas už išorinę sąskaitą.

6.1. Kriptovaliutas pirkti ir parduoti galima naudoti tik Coinsdrom nurodytus mokėjimo būdus. Pateikdami keitimo užsakymą, jūs pareiškiate ir garantuojate, kad esate įgaliotas naudoti nurodytą mokėjimo būdą ir įgaliojate Coinsdrom arba mūsų mokėjimų tvarkytoją apmokestinti jūsų nurodytą mokėjimo būdą.

6.2. Jei mokėjimo būdas netinkamas arba nepriimtinas, jūsų keitimo užsakymas gali būti sustabdytas arba atšauktas.

7. Paslaugos sutrikimas.

7.1. Įvykus klaidai teikiant Paslaugą, keitimo užsakymo patvirtinime, apdorojant užsakymą ar kitaip, Coinsdrom pasilieka teisę ištaisyti tokią klaidą ir atitinkamai peržiūrėti pirkimo operaciją arba atšaukti pirkinį ir grąžinti bet kokią gautą sumą, atskaičius taikomus mokesčius.

7.2. Esant rinkos sutrikimui arba nenugalimos jėgos įvykiui (žr. aukščiau esančius pagrindinius apibrėžimus), pavyzdžiui, blokų grandinės tinklo gedimo atveju, Coinsdrom gali sustabdyti prieigą prie Paslaugos.

7.3. Po tokio įvykio jūs pripažįstate, kad vyraujantys rinkos valiutų kursai gali skirtis nuo kursų, kurie buvo iki tokio įvykio.

8. Sandorio pavedimo atšaukimas (pirkimas/pardavimas).

8.1. Galite atšaukti pavedimą, inicijuotą naudojant operacijos pavedimo formą, tik tuo atveju, jei toks atšaukimas įvyksta prieš Coinsdrom įvykdant keitimo operaciją.

8.2. Kai tikjūsų užsakymas bus įvykdytas, jūs negalite pakeisti arba atšaukti Coinsdrom leidimo užbaigti operaciją.

8.3. Jei užsakymas buvo įvykdytas iš dalies, galite atšaukti neįvykdytą likutį.

8.4. Jei operacijos pavedimas gali būti neužbaigtas dėl nepakankamų lėšų, Coinsdrom gali atšaukti visą užsakymą arba įvykdyti tik dalį užsakymo panaudojant prieinamas Lėšas.

9. Jokių grąžinimų.

9.1. Visos keitimo operacijos, kriptovaliutų pardavimas ir pirkimas per Paslaugą yra galutiniai.

9.2. Coinsdrom nepriima jokių grąžinimų ir negrąžins pinigų, nebent tai būtų konkrečiai nurodyta šiose naudojimo sąlygose.

vi. KYC ir atšaukimo sandorių politika

1. Vadovaujantis Reguliavimo gairėmis, sėkmingos procedūros „Pažink Savo Klientą“ („KYC“) atlikimas yra būtina sąlyga norint naudotis Paslauga. Dokumentai ir failai bus įkelti į jūsų Coinsdrom paskyrą ir saugomi pagal Coinsdrom Privatumo politiką.

2. Sėkminga KYC procedūra leidžia klientui naudotis Paslauga ir apmokėti savo keitimo pavedimą pagal V.5.4 punktą.

3. Reikalingi dokumentai ir failai gali apimti, bet neapsiriboti:

3.1. Sandoriams iki 1000 EUR:

a) Galiojantis ID.

3.2 Papildoma dokumentacija sandoriams nuo 1000 EUR iki 32 000 EUR

a) Naujausia komunalinių paslaugų sąskaita.

3.3. Papildomi dokumentai sandoriams virš 32 000 EUR:

a) Tiesioginis, gyvas tapatybės patvirtinimas.

3.4 Papildomi dokumentai sandoriams, kurių suma viršija 75 000 EUR:

a) Lėšų šaltinio forma ir patvirtinamieji dokumentai.

b) Vaizdo skambutis.

4. Jei Vartotojas dėl kokių nors priežasčių atsisako užbaigti minėtą KYC procesą, tuomet Vartotojas:

4.1. Raštu informuoja Coinsdrom apie atsisakymą užbaigti KYC procesą Coinsdrom klientų aptarnavimo tarnybą.

4.2. Norėdamas atšaukti operaciją, pateikia galiojančią asmeninę sąskaitą / piniginę. Tuomet Coinsdrom inicijuoja operacijos atšaukimą. Naudotojo FIAT lėšos/kriptovaliuta grąžinami į vartotojo sąskaitą/piniginę per penkias (5) dienas nuo tos dienos, kai vartotojas atsisakė pildyti KYC pareiškimą.

5. Jei pagal KYC procesą Coinsdrom atsisakys teikti paslaugas vartotojui dėl AML politikos, atitikties direktyvos ar bet kokios kitos priežasties, Coinsdrom inicijuos operacijos atšaukimą, o vartotojo FIAT lėšos/ žkriptovaliuta bus grąžinta į vartotojo sąskaitą/piniginę per penkias (5) dienas nuo tos dienos, kai vartotojas pateikė keitimo užsakymą.

vii. Rizikos atskleidimo pareiškimas.

1. Jūs sutinkate, kad pasieksite Paslaugą ir ja naudositės prisiimdamas rizikas.

2. Atminkite, kad šis trumpas pareiškimas negali atskleisti visos su kriptovaliutų rinka susijusios rizikos.

3. Bet kokia operacija kriptovaliutomis yra susijusi su didele rizika ir galimybe patirti didelius nuostolius. Todėl turėtumėte atidžiai apsvarstyti, ar naudotis Paslauga jums tinka, atsižvelgiant į jūsų finansinius resursus ir kitas aplinkybes.

4. Coinsdrom ir jokie jų agentai ar darbuotojai nėra investavimo ar prekybos patarėjai.

5. Naudodamiesi Paslauga, jūs sutinakte, kad kriptovaliutos iš prigimties yra nenuspėjamos ir nestabilios bei išliks tokios artimiausioje ateityje.

6. Kriptovaliutos nešasi įgimtą riziką dėl įsilaužimų, pervedimo klaidų ir vyriausybės sankcijų, kurių Coinsdrom nekontroliuoja.

7. Coinsdrom nėra atsakinga už visų žinomų ar nežinomų rizikų, būdingų kriptovaliutų rinkoms, komunikaciją, numatymą ar aptikimą.

8. Prieš atlikdami bet kokias operacijas kriptovaliutomis, turite atidžiai įvertinti savo galimybes, patirties lygį ir rizikos toleranciją.

9. Neįkeiskite lėšų, kurių negalite sau leisti prarasti.

10. Coinsdrom nėra prekybos svetainė. Coinsdrom neskatina, nepalaiko ir nerekomenduoja jokios prekybos platformos. Be to, jūs pripažįstate, kad internetinių prekybos sistemų naudojimui yra būdinga rizika. Coinsdrom neatsako už jokius nuostolius ar žalą, įskaitant lėšų ar pelno praradimą.

11. Jūs pripažįstate, kad yra tam būdinga rizika, susijusi su internetinės mainų paslaugos naudojimu, pavyzdžiui, techninės ar programinės įrangos gedimas ir interneto ryšio gedimas. Jūs pripažįstate, kad Coinsdrom nėra atsakinga už jokius sutrikimus, klaidas, vėlavimus ar ryšio sutrikimus, kuriuos galite patirti naudodamiesi Paslauga.

12. Kriptovaliutos yra greitai kintanti ir nenuspėjama aplinka, kurioje yra begalė kintamųjų ir veiksnių, kurių jūs arba Coinsdrom nekontroliuoja. Kiekvieną akimirką atsiranda naujų rizikų, o tai sukuria rinkos riziką ir neapibrėžtumą. Coinsdrom nėra atsakingi už visų žinomų ar nežinomų rizikų kriptovaliutų rinkoje numatymą, aptikimą ar perdavimą.

13. Kai kurie veiksniai, galintys sukelti neigiamų operacijų rezultatų, yra rinkos nepastovumas, vyriausybės politika ir reglamentai, įsilaužimai ir saugumo pažeidimai, dėl kurių pavagiamos lėšos, manipuliavimas kainomis ir bendros ekonominės ar rinkos sąlygos.

14. Galima rizika patirti nuostolių Patvirtinate, kad net jei tai atrodo mažai tikėtina, yra reali galimybė realizuoti riziką, dėl kurios gali būti visiškai būti prarastos jūsų Lėšos.

15. Tam tikromis rinkos sąlygomis, rinka gali pasiekti dienos kainos svyravimo ribą arba nepakankamą likvidumą, tokiu atveju jūsų keitimo pavedimo įvykdymas gali būti neįmanomas.

viii. Intelektinė nuosavybė.

1. Intelektinės nuosavybės teisės.

1.1. Jei nenurodyta kitaip, visos autorių teisės ir kitos intelektinės nuosavybės teisės į visą turinį ir kitą medžiagą, esančią mūsų svetainėje arba teikiamą kartu su Paslauga, yra Coinsdrom nuosavybė ir yra saugomos tarptautinių autorių teisių įstatymų ir kitų intelektinės nuosavybės teisių įstatymų.

1.2. Turinys ir medžiaga gali apimti Coinsdrom logotipą, dizainą, tekstą, grafiką, paveikslėlius, informaciją, duomenis, programinę įrangą, failus ir pasirinkimą bei išdėstymą.

1.3. Coinsdrom neleidžia naudoti turinio ir medžiagos kitaip nei, kad yra numatyta.

1.4. Coinsdrom suteikia jums ribotą, neišskirtinę ir ne sublicencijuojamą licenciją pasiekti ir naudoti Coinsdrom turinį ir medžiagą asmeniniam ar vidiniam verslo naudojimui.

1.5. Tokia licencija neleidžia perparduoti turinio ar medžiagos. Ji draudžia platinti, viešai atlikti ar viešai rodyti, modifikuoti ar kitaip panaudoti bet kokį išvestinį turinį ar medžiagą.

1.6. Bet kokie pasiūlymai, idėjos ar kita medžiaga, susijusi su Paslauga ar įmone, kurią pateikiate susirašinėdami su palaikymo tarnyba ar kitu būdu, paskelbdami per mūsų paslaugą ar kitu būdu, yra Coinsdrom intelektinė nuosavybė.

1.7. Coinsdrom priklausys išskirtinės teisės į bet kokią informaciją, kur gali būti pateikta kaip pasiūlymai, idėjos ar atsiliepimai, siekiant pakeisti ar patobulinti paslaugą. Tokie pasiūlymai yra nekonfidencialūs ir taps tik Coinsdrom nuosavybe.

1.8. Coinsdrom turės teisę neribotai naudoti ir platinti Atsiliepimus bet kokiais komerciniais ar kitais tikslais, be jūsų patvirtinimo ar kompensacijos. Jūs atsisakote bet kokių teisių, kurias galite turėti į pasiūlymus, idėjas ar atsiliepimus, įskaitant autorių teises ir moralines teises.

1.9. Coinsdrom pasilieka teisę atskleisti jūsų tapatybę bet kuriai trečiajai šaliai, kuri tvirtina, kad jūsų paskelbtas turinys pažeidžia jų intelektinės nuosavybės teises.

2. Prekių ženklai.

2.1. Coinsdrom ir Coinsdrom logotipas yra Coinsdrom prekių ženklai ir negali būti visiškai ar iš dalies kopijuojami, imituojami ar naudojami be išankstinio raštiško Coinsdrom leidimo.

2.2. Negalite naudoti jokio Coinsdrom prekės ženklo, produkto ar paslaugos pavadinimo be išankstinio raštiško leidimo.

2.3. Aukščiau minėti apima ir metažymas arba paslėptą tekstą, naudojantį bet kokį Coinsdrom prekės ženklą, produkto ar paslaugos pavadinimą.

2.4. Coinsdrom svetainės ir paslaugos išvaizda ir pojūtis, įskaitant visas puslapių antraštes, individualizuotą grafiką, mygtukų piktogramas ir scenarijus (scripts), yra Coinsdrom paslaugos ženklas, prekės ženklas ir (arba) prekės ivaizda, todėl jų negalima kopijuoti, mėgdžioti ar naudoti dalinai, be išankstinio raštiško leidimo.

2.5. Visi kiti prekių ženklai, registruotieji prekių ženklai, produktų pavadinimai ir įmonių pavadinimai ar logotipai, minimi naudojant Paslaugą, yra atitinkamų savininkų nuosavybė. Nuorodos į bet kokius produktus, paslaugas, procesus ar kitą informaciją, nurodant pavadinimą, prekės ženklą ar kitaip, nereiškia ir neduoda suprasti, kad Coinsdrom pritaria, remia ar juos rekomenduoja.

ix. Trečiųjų šalių turinys.

1. Naudodamiesi Paslauga galite peržiūrėti trečiųjų šalių pateiktą turinį, įskaitant nuorodas į tokių šalių tinklalapius, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Facebook nuorodas.

2. Coinsdrom nekontroliuoja, nepatvirtina ir nepriima jokio tokio trečiųjų šalių turinio ir neprisiima atsakomybės už tokį turinį, įskaitant medžiagą, kuri gali būti klaidinanti, neišsami, klaidinga, įžeidžianti, nepadori ar kitaip nepriimtina.

3. Coinsdrom neprisiima atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl santykių su trečiosiomis šalimis.

4. Trečiųjų šalių turinio sąveika ir naudojimas yra jūsų pačių rizika.

x. Klientų skundų tvarkymo tvarka.

1. Pagrindinės pastabos.

1.1. Coinsdrom yra įsipareigojusi teikti aukščiausio lygio paslaugas ir patenkinti klientų poreikius.1.1. Coinsdrom yra įsipareigojusi teikti aukščiausio lygio paslaugas ir patenkinti klientų poreikius.

1.2. Bet koks nepasitenkinimas Paslaugomis, atsiliepimai ar kliento nuomonės išsakymas gali būti registruojama kaip skundas. Žiūrėkite žemiau pateiktas instrukcijas.

1.3. Coinsdrom įsipareigoja su jumis elgtis pagarbiai ir skaidriai, sąžiningai nagrinėti skundą ir laiku pateikti atsakymą.

1.4. Atsakymas turi būti konstruktyvus ir, jei įmanoma, turi būti paaiškinimas ir motyvai.

2. Kaip užregistruoti skundą?

2.1. Paruoškite apie save identifikuojančią informaciją ir apie sandorį, iš kurio kilo skundas. Identifikavimo informacija gali apimti:

2.1.1. Jūsų Coinsdrom paskyros numeris.

2.1.2. Pilnas vardas, pavardė ir adresas, pateikti registruojant paskyrą.

2.1.3. Sandorio numeris.

2.2. Siųskite skundą el. paštu adresu [email protected]. Temos laukelyje nurodykite „skundas“.

2.3. Įprastu paštu, adresu: Vilnius, Naugarduko g. 3-401, Lietuva.

3. Pirmas etapas: skundo tyrimas.

3.1. Apie procesą ir numatomą tyrimo ir sprendimo terminą skundo pateikėjas bus informuotas el. paštu per 2 darbo dienas. Mūsų darbuotojai išnagrinės skundą per 14 darbo dienų nuo skundo gavimo.

3.2. Įmonės atsakymas ieškovui bus pristatytas elektroniniu paštu arba patvirtintu paštu.

3.3. Esant ypatingoms aplinkybėms, įmonė gali pridėti 10 dienų prie pirmiau nurodyto patikrinimo laikotarpio. Ieškovas bus informuotas apie vėlavimo priežastį.

4. Antras etapas: vadovo peržiūra.

4.1. Jei nesate patenkinti pirmajame etape gautu įmonės atsakymu, galite kreiptis dėl papildomos vadovo peržiūros.

4.2. Pakartotinai siųskite skundą adresu [email protected] arba paprastu paštu, siųsdami paštu įprastu paštu, siųsdami adresu Vilnius, Naugarduko g. 3-401. Temos laukelyje nurodykite „Skundų vadovas“.

4.3. Paaiškinkite, kodėl jūsų netenkina pirmame etape gautas atsakymas. Pateikite identifikuojančią informaciją, kurios įmonei gali prireikti jūsų tapatybei nustatyti: savo vardą, pavardę, adresą ir (arba) kitą sąskaitos numerį ir (arba) sandorio numerį, dėl kurio turite atsiliepimų, klausimus ar skundus, taip pat oficialaus tyrimo rezultatus ir sprendimą, iš Pirmojo Etapo. Be šios informacijos skundas nebus pateiktas antrajam etapui.

4.4. Vadovas peržiūrės skundą ir koks atsakymas buvo pateiktas pirmajame etape per 14 darbo dienų. Skundai ar apeliacijos, kiek įmanoma, bus išnagrinėtos ir išspręstos per 14 darbo dienų nuo jų gavimo antrajame etape. Jei šio laiko neužteks, būsite informuoti, kodėl ir koks alternatyvus sprendimo laikas. Alternatyvus laikotarpis gali būti pridėtas prie 10 darbo dienų.

5. Trečias etapas: arbitražas.

5.1. Jei po pirmojo ir antrojo etapo vis dar nesate patenkinti, galite kreiptis dėl arbitražo.

5.2. Daugiau informacijos apie tai, kaip kreiptis į arbitražą, rasite XIII punkte.

xi. Paslaugų teikimo nutraukimas ir sustabdymas.

1. Coinsdrom gali savo nuožiūra, be atsakomybės klientui, bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo laikinai arba visam laikui nutraukti prieigą prie bet kurios Coinsdrom paslaugos.

2. Jei klientas pažeidžia šias Naudojimo sąlygas, įvyksta Nenugalimos jėgos įvykis arba bet koks kitas įvykis, dėl kurio Paslaugos teikimas Coinsdrom būtų komerciškai nepagrįstas, Coinsdrom gali savo nuožiūra ir be atsakomybės prieš klientą, be išankstinio įspėjimo sustabdyti prieigą prie Paslaugos.

3. Po tokio įvykio Coinsdrom gali nutraukti jūsų prieigą prie Paslaugos, išjungti paskyrą ir ištrinti visą susijusią informaciją.

4. Paskyros nutraukimo atveju, Coinsdrom bandys grąžinti visas jūsų sąskaitoje esančias lėšas, atskaičius mokėtinus mokesčius.

xii. Atsakomybės apribojimas, atsakomybės atsisakymas dėl garantijų

1. Atsakomybės apribojimas.

1.1. Išskyrus atvejus, kai įstatymai reikalauja kitaip, Coinsdrom, jo tiekėjai, paslaugų teikėjai, direktoriai, nariai, darbuotojai ar agentai jokiu būdu nėra atsakingi už jokią specialią, netiesioginę ar pasekminę žalą arba bet kokią kitą bet kokios rūšies žalą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant: duomenų praradimas, negautas pelnas arba duomenų praradimas dėl veiksmo pagal sutartį, delikto, aplaidumo ar kitokio veikmso, atsirandančio dėl naudojimosi mūsų paslaugomis arba bet kokiu būdu su jomis susijęs, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią žalą, padarytą bet kurio vartotojo pasitikėjimo bet kokia iš Coinsdrom gauta informacija arba atsiradusią dėl klaidų, praleidimų, pertrūkių, failų ar informacijos ištrynimo ar praradimo, klaidų, defektų, virusų, veikimo ar perdavimo vėlavimo arba bet kokio veikimo sutrikimo, neatsižvelgiant į tai, ar tai įvyko dėl Nenugalimos jėgos įvykio (Force Majeure), ryšio gedimo, vagystės, sunaikinimo arba neteisėtos prieigos prie įrašų, programų ar paslaugų.

1.2. Tiek, kiek leidžia taikytini įstatymai, jokiu būdu Coinsdrom negali būti taikoma bendra atsakomybė, įskaitant įmonės tiekėjus, paslaugų teikėjus, direktorius, narius, darbuotojus ar agentus, susijusi su sutartimi, garantija, deliktu, aplaidumu, aktyvia ar pasyvia arba yra susiję su Coinsdrom paslaugos naudojimu ar negalėjimu naudotis, arba su šiomis sąlygomis viršija mokesčius, kuriuos jūs sumokėjote Coinsdrom per 12 mėnesių prieš pat bet k

2. Atlyginimas žalai.

2.1. Jūs sutinkate ginti, atlyginti žalą ir apsaugoti Coinsdrom, jo direktorius, narius, darbuotojus, agentus, pareigūnus ir partnerius nuo bet kokio reikalavimo, pareikalavimo, veiksmo, žalos, nuostolio, išlaidų ar išlaidų, įskaitant protingus advokatų mokesčius, kylantį iš arba susijusį su Jūsų naudojimusi Paslauga, Jūsų Sąlygų nesilaikymu, Jūsų teisių pažeidimu bet kurios kitos įstaigos atžvilgiu.

3. Garantijų atsisakymas.

3.1. Coinsdrom teikia paslaugas „tokiomis, kokios yra“ ir „kaip yra prieinamos“.

3.2. Coinsdrom aiškiai atsisako ir jūs atsisakote visų garantijų, bet kokio pobūdžio, tiek išreikštų, tiek numanomų, įskaitant, be ribojimų, numanomas prekybinės kokybės, tinkamumo konkrečiam tikslui, pavadinimo ir ne pažeidimo garantijas, įskaitant jose esančią informaciją, turinį ir medžiagas.

3.3. Informacija, kurią saugote arba perduodate per „Coinsdrom“ paslaugas, dėl įvairių priežasčių, įskaitant, bet neapsiribojant programinės įrangos gedimais, protokolų keitimais, Force Majeure įvykiais, atsisakymo aptarnauti atakomis, priežiūra ar kitomis priežastimis, gali tapti negrįžtamai prarasta, sugadinta ar laikinai nepasiekiama. Jūs pripažįstate aukščiau išdėstytą riziką ir patvirtinate, kad esate vienintelis atsakingas už bet kokią informaciją, kurią saugote arba perduodate per Paslaugą.

xiii. Taikytina teisė, arbitražas.

1. Jurisdikcija.

1.1. Naudotojo sutarties sąlygos bus reglamentuojamos, aiškinamos ir įgyvendinamos pagal Lietuvos įstatymus, neįtraukiant teisės principų konfliktų.

2. Konfliktų sprendimas.

2.1. Šalys turėtų naudoti visas įmanomas pastangas, kad draugiškai išspręstų bet kokį ginčą ar kontroversiją, tiesiogiai kylančią iš šios Sutarties. Jeigu šalys patys negali išspręsti ginčo, jos, pagal atskirus aiškius susitarimus, gali pradėti mediacijos ar arbitražo procedūrą. Tokioje situacijoje mediacijos ar arbitražo kalba bus anglų, nebent šalys kitaip susitars. Mediacijos ar arbitražo sprendimas, jei abiejų šalių inicijuojama tokia procedūra, bus galutinis ir privalomas abiem šalims. Ši nuostata neriboja vartotojui suteiktų teisių, pagal vartotojų teisių apsaugos įstatymus, ar bet kurios šalies teisės siekti kitų priemonių, įskaitant teisinių reikalavimų sprendimus prieš bet kokią kompetentingą teismą.

xiv. Įvairūs.

1. Visa Sutartis.

1.1. Šios Naudotojo Sutarties sąlygos apima visą susitarimą tarp jūsų ir „Coinsdrom“ ir pakeičia visas ankstesnes ir šiuo metu tarp šalių egzistuojančias supratimo formas apie Paslaugą.

2. Pakeitimas.

2.1. „Coinsdrom“ pasilieka teisę laikas nuo laiko savo nuožiūra keisti ar modifikuoti šias Naudotojo Sutarties sąlygas, paskelbdamas pakeistas Naudotojo Sutarties sąlygas svetainėje ir pranešdamas apie šiuos pakeitimus per jums su mumis nustatytus rašytinius ar kitus kontaktų metodus.

2.2. Pakeistos Sąlygos įsigalios iš karto po to, ir jūsų Paslaugos naudojimas po pakeistų Sąlygų paskelbimo dienos bus laikomas sutikimu su tokiais pakeitimais.

3. Atsisakymas.

3.1. „Coinsdrom“ nesugebėjimas ar vilkinimas naudotis bet kokia teise, galia ar privilegija pagal šias Naudotojo Sutarties sąlygas neturėtų būti laikomas atsisakymu.

4. Skaidomumas.

4.1. Bet kurios iš šių Naudotojo Sutarties sąlygų negaliojimas ar neįgyvendinamumas neturės įtakos kitų Naudotojo Sutarties sąlygų galiojimui ar įgyvendinamumui, visos jos išliks pilnai galiojančios ir įgyvendinamos.

5. Aprašomieji Antraštės.

5.1. Naudotojo Sutarties aprašomosios antraštės įterptos tik patogumo sumetimais ir nėra Naudotojo Sutarties dalis.

6. Perdavimas.

6.1. Jūs negalite perleisti ar perduoti jokių savo teisių ar įsipareigojimų pagal šias Naudotojo Sutarties sąlygas, įskaitant susijusius su bet kokiomis kontrolės pakeitimo situacijomis.

6.2. „Coinsdrom“ gali perleisti ar perduoti bet kurias ar visas savo teises pagal šias Naudotojo Sutarties sąlygas, iš dalies arba visiškai, nesulaukus jūsų sutikimo ar patvirtinimo.

7. Išlikimas.

7.1. Šios nuostatos išliks galiotis net ir baigus galiojimą ar pasibaigus šioms Naudotojo Sutarties sąlygoms:

7.1.1. (III) Tinkamumas

7.1.2. (IV) Bendrosios Įsipareigojimų ir Apribojimų Nuostatos: (2) Sąskaita, (4) Mokesčiai, (5) Nepriklausančio Turto.

7.1.3. (V) Valiutos Keitimo Sąlygos

7.1.4. (VI) Rizikos Atskleidimo Pareiškimas

7.1.5. (VII) Intelektinė Nuosavybė

7.1.6. (X) Atsakomybės Apribojimas

7.1.7. (XI) Taikytina teisė, arbitražas

7.1.8. (XII) Įvairūs

KRITINIS ĮSPĖJIMAS

Restricted Service Availability for Retail Clients in the UK. Please note that the services provided on this platform are presently unavailable to Retail Clients residing in the United Kingdom.